Devlet Teşvikleri 101: Devlet Kimlere Teşvik Verir?

Devlet teşviklerinin kalkınma hedeflerine katkı sunacak alan, sektör ve faaliyetler için var olduğundan bahsetmiştik. Bu şekilde oluşturduğu destek programları ile devlet; kurumları, şirketleri ve kişileri katma değer yaratabilecekleri yönlere doğru teşvik eder. Peki, bu teşviklerden kimler yararlanabilir, devlet kimlere destek verir?

Bu sorunun cevabını yine teşviklerin varlık sebebinde bulabiliriz: Devlet, halihazırda geliştirmek istediği alanlarda bir teşvik sistemi oluşturur ve değerlendirme süreci sonrasında kaynaklarını verimli kullanarak, başarılı olacağına inandığı kişi veya kurumlara destek verir. Dolayısıyla kalkınma planlarına katkı sağlayacak şekilde hedeflerinizin kesiştiğine ve başarılı bir sonuç beklediğinize dair gerçekçi veriler sunup bahsi geçen teşvikleri hak etmeniz gerekir.

Bunun için iş sürecinizin başından sonuna, temelde üç ayrı aşama içinde kendinizi bulabilirsiniz:
Başlangıç Seviyesi:

Henüz şirketiniz yok ve sıfırdan bir iş kurmak istiyorsanız, kuracağınız şirketin türüne ve yapacağınız işin niteliğine göre değişen çeşitli girişimcilik desteklerinden yararlanabilirsiniz. Girişimcilik, devlet teşviklerinin en yoğun olduğu alanlardan birisi. Henüz yolun başında desteklerden faydalanarak harcamalarınızı dengeleyebilir, sonraki hedefleriniz için çalışmaya hızlı bir şekilde geçebilirsiniz.

Erken Dönem:

Bir sonraki aşamada kurulumunu tamamlamış fakat henüz büyüme sürecinin başında olan girişimler geliyor. Şirketinizi kurmuş ve operasyonlarınıza başladıysanız, pazarda bir yer edinebilmek ve güvenli bir şekilde ilerlemeye başlamak için sizi bekleyen kaçınılmaz temel harcamalarınız olacaktır. Burada marka tescil, belgelendirme, nitelikli eleman gibi destek kalemleri ile sağlam bir temel oluşturmak için gerekli adımları atarken devlet desteklerinden faydalanmak, kaynaklarınızı maksimum verim ve kapsamda kullanabilmenizi kolaylaştırarak işlerinize ivme kazandırma fırsatı sunuyor.

İleri Aşama:

Son aşamada ise halihazırda yoğun bir şekilde işleyen sisteme sahip, nitelikli bir ekibi ve bütçesi olan girişimler var. Bu şekilde operasyonlarını belli bir seviyeye getirmiş ve dışarıdan gelecek destekle bu seviyeyi ileriye taşımaya hazır olan şirketler, başarılarını katlamaları için teşvik edilir. Hatta devlet teşviklerinde en büyük pay da bu gruba düşer çünkü başarılı olunacağına dair en büyük teminat da buradan gelir. Bu grup için en büyük destek kalemleri ihracat, Ar-Ge ve üretim alanındadır; Ar-Ge fikrinizi veya ihracat hedeflerinizi arka planda başarılı bir ticari operasyonla desteklediğiniz takdirde, teşviklerle yolunuzun kesişme ihtimali çok yüksek. Bugüne kadar ciddi bir bütçe ayırdığınız, fakat yeni yüklü harcamalar altına girmek için tereddüt ettiğiniz bir zamanda devlet destekleri mali yükününüzü hafifletmek için müthiş bir fırsat olarak sizi bekliyor.

Özetle denebilir ki, devlet teşvikleri kalkınma politikalarını baz alarak belirlenen programlar dahilinde başarılı olacağına inandığı kurum ve kişiler içindir. En temelde başlangıç seviyesinde girişimcilik desteklerinden başlayarak, temel harcama destekleri ve sonrasında nitelikli bir ticari faaliyet geçmişine dayanarak verilen kapsamlı desteklerden başından sonuna işinizin her aşamasında faydalanabilirsiniz. Bu teşvikleri hak eder pozisyona geçmek için hedeflerin gerçekçiliğini somut verilerle destekleyerek sunmak gerekir. Burada ne kadar yüksek bir güven oluşursa, destek miktarı da buna bağlı olarak artacaktır.

Get in touch

Give us a call or fill in the form below and we will contact you. We endeavor to answer all inquiries within 24 hours on business days.