Devlet Teşvikleri 101: Devlet Neden Teşvik Verir?

İşini kurarken, büyütürken, yurt dışına açılırken, istihdamını veya donanımını artırırken devlet teşviklerinden yararlanmış girişimler olduğunu duymuşsunuzdur. Kimi zaman tamamen hibe şeklinde geri ödemesiz, kimi zaman kısmi geri ödemeli destekler ya da kolay kredileri içeren devlet teşvikleri; çalışma hayatı içerisindeki herkes için çekici bir seçenek olarak duruyor. Bu teşviklere giden yolu daha iyi anlayabilmek ve kendinizi konumlandırabilmek için öncelikle cevabını bekleyen bir soru var: devlet kimlere, neden ve nasıl destek veriyor?

Bu yazımızda “neden” sorusuna cevap arayarak devlet teşviklerinin mantığı üzerinde duracağız.

Kelime itibariyle teşvik, cesaretlendirme ve isteklendirme manasına geliyor. Buradan hareketle, devlet teşviklerinin de muhatabını bir yöne doğru ‘teşvik’ ederek orayı kuvvetlendirmek istediğini söyleyebiliriz. En temel ifadeyle devlet; teşvikleriyle kurumları, şirketleri veya kişileri katma değer yaratabilecekleri faaliyet, sektör ve alanlara yönlendirerek kalkınma hedeflerine katkı sunmalarını ister.

Örneğin;

– Devlet ihracatın artmasını ister çünkü cari açığın kapanmasına ciddi manada katkı sunacaktır. Tam da burada işletmelerin ihracat rakamlarını artıracak faaliyetlere destek verdiği programlarla karşımıza çıkar. Bu kapsamda reklam, pazarlama, yurt dışı ofis açma, test analiz ve belgelendirme gibi hedefe götüren faaliyetler için yapılacak harcamalar devlet tarafından teşvik edilir ve ödemelerle desteklenir.

– Benzer bir şekilde, teknolojinin geliştirilmesi ve fonksiyonel bir şekilde kullanılması devlet politikalarında olan öncelikli bir başlıktır. Devlet bu alanda sürekli gelişen ve dönüşen dünya ile rekabet edebilirliği belli bir seviyede tutabilmeyi ister; bunun için teknolojiyi kullanarak önemli çözümler getiren yeni ürünlere ihtiyaç vardır. Bu sebeple girişimleri Ar-Ge ve inovasyon projelerine teşvik eder ve önemli destekler verir.

– Yine, istihdamın artması düzenli gelir sahibi olan kişilerin payının artması ve dolayısıyla ekonomik büyümenin sağlanabilmesi için devletin kalkınma planlarında önemli bir maddedir. Fakat alelade bir yığılma olması yerine burada kaliteli bir artış bekler, kriterlerini oluşturur ve buna uygun bir şekilde nitelikli eleman desteği sunar. İşletmenin kendi hedeflerine ulaşabilmesinin yolu da en başta nitelikli bir ekibin varlığından geçer, dolayısıyla bu şekilde hedeflerin kesiştiği yerde devlet teşvikleri devreye girer.

Yukarıda sayılan; ihracatın artması, nitelikli istihdamın sağlanması ve teknolojinin kullanılması gibi başlıklar, hemen hemen her zaman devlet teşvikleri programlarında bulabileceğiniz önemli hedefler arasındadır. Bunun yanında zaman zaman ihtiyaç dahilinde konumunu özellikle güçlendirmek istediği pazar, sektör veya ürünlere yönelimi daha fazla teşvik etmek için özel programlar açabilir veya bu alanları oransal olarak daha fazla destekleyebilir.

Bütün bu örnekler gösteriyor ki, bütüncül devlet kalkınma politikalarına paralel olacak şekilde katma değer yaratma potansiyeli olan faaliyetler için devletin teşviki var. Girişimcinin hedefleri devletin halihazırda geliştirmek istediği alanlarla kesiştiğinde, bu hedeflere giden yolu kolaylaştırmak üzere kamu fonlarından destekler sağlanıyor. Türkiye, özellikle de gelişmekte olan bir ülke olarak, yoğun hedefleri doğrultusunda çok geniş bir kapsamda ciddi destekler veriyor. Sizlerin de çalışma ve hedeflerine uygun devlet teşvikleri olduğuna eminiz!

Get in touch

Give us a call or fill in the form below and we will contact you. We endeavor to answer all inquiries within 24 hours on business days.