Devlet Teşvikleri 101: Devlet Nasıl Teşvik Verir?

Devlet teşviklerinin katma değer yaratma potansiyeli olan alanlarda başarılı olabilecek her seviyeden girişim için var olduğundan bahsetmiştik. Burada kendinizi konumlandırdıktan sonra teşviklerle sizi buluşturacak olan adımlara yakından bakmaya sıra geliyor: başından sonuna sistem nasıl işler, devlet nasıl teşvik verir?

1.Hazırlık ve Başvuru

Her şeyden önce size uygun olan teşvik programını doğru tespit etmek geliyor. Programı seçtikten sonra tamamlamanız gereken birtakım hazırlıklar olabilir, örneğin marka tescil belgesinin bulunması birçok teşvik programı için bir ön şarttır ve başvuru öncesinde hazır bulunması gerekir. Başvuru aşamasında ise ilk olarak işinizi ve hedeflerinizi somut verilerle destekleyerek tanıtmanız beklenir. Bu çerçevede ayrıntılı bir proje hazırlayarak başvurunuzu yaparsınız. Böylelikle doğru programa doğru zamanda ve uygun bir proje ile başvuru yaparak en başından riskleri minimum seviyeye indirmiş ve şansınızı yükseltmiş olursunuz.

2.Değerlendirme

Başvuru sonrasında değerlendirme süreci gelir. Devlet, kaynaklarını verimli ve akıllıca kullanmak ister; bu doğrultuda başarı gösterme potansiyeline ikna olduğu kurum ve kişileri destekler. Bunun için de en başta hazırladığınız projeyi referans alarak uygunluğunuzu belirler; dolayısıyla iyi bir proje hazırlayarak önemli kısımları vurgulamak ve somut verilerle desteklemek çok önemli. Değerlendirme süreci dahilinde bazı durumlarda sunuma davet edilerek projenizi anlatmanız ve sorulara cevap vermeniz gerekebilir. Bazen de ilgili kurum yetkilileri sizi ziyaret ederek projeye konu olan noktaları yerinde görmek ister. Bütün bunlar hedeflerinizin gerçekçiliğine ve sizin buradaki uygunluğunuza dair teşvik kurumunda bir güven tesis edilebilmesi içindir.

3.Sonuç ve Ödemeler

Nihayetinde bu süreç sonrasında başarılı olarak değerlendirildiğinizde hak ediş miktarınız belirlenir ve size bildirilir. Fakat bu durum, destek ödemelerinin doğrudan hesabınıza aktarılacağı anlamına gelmez. Bu yalnızca bir ilk aşama değerlendirmesi olup, belirlenen zaman dilimleri içerisinde gerekli dekont, fatura gibi belgeleri ilgili kuruma iletmeniz beklenir. Yani bu aşamada, harcamaların başvurunuzda taahhüt ettiğiniz şekilde uygun yapıldığına dair veriler sunmalısınız. Bu şekilde adım adım kontrollerden geçtikten sonra harcama belgelerinize istinaden ödemeleri alabilirsiniz. Bu da demek oluyor ki, destek ödemelerinin hesabınıza aktarılması için belli bir zaman geçmesi gerekir. Harcamaları önce prosedürlere uygun bir şekilde kendi bütçenizden yapar, sonrasında ödemeleri alırsınız.

Ödemelerdeki bu işleyiş modeli, kamu fonlarının maksimum verimle, güvenli bir çerçevede kullanılmasını sağlamaya yöneliktir. Teşvik ödemeleri esasen tasarrufunuza bırakılmak üzere nakit olarak değil; doğrudan çarpan etkisi yüksek olan faaliyetlerinizi fonlamak için verilir. Örneğin, yurt dışı reklam harcamaları ihracat rakamlarını artırmak için önemli bir faaliyettir ve bu harcamanın daha çok satışa dönüşüp başarılı olmanızın yolunu açması beklenir. Dolayısıyla buradaki destek ödemesi de reklam harcamanızı karşılamak üzere yapılır.

Bütün bu aşamaları yakından gördükten sonra söyleyebiliriz ki; teşvik ödemeleri sürecinde başından sonuna kontrollü ve temkinli bir yaklaşım var. Bir proje ile hem hedeflerinizi hem de bunu destekleyecek şekilde şimdiye kadar yaptığınız işleri ayrıntılı bir şekilde sunduktan sonra değerlendirme sürecine girersiniz. Hak edişinizin ilanı sonrasında harcamalarınızı projede taahhüt ettiğiniz şekilde ve önden yaparak ilgili teşvik kurumuna sunar; burada son bir kontrolden geçtikten sonra yaptığınız faaliyet harcamalarınız için destek ödemelerini alabilirsiniz.

Get in touch

Give us a call or fill in the form below and we will contact you. We endeavor to answer all inquiries within 24 hours on business days.