Startuplar için Devlet Destekleri

Bir girişimin hikayesi, entelektüel birikim ve emekle başlar. Nadiren başlangıçtan itibaren hiç finansal sıkıntı yaşamadan büyüyebilen bir girişimle karşılaşılır. Ve girişimlerin finansal kaynaklara en çok ihtiyaç duyduğu dönem belki de emekleme dönemi olan kuruluş, büyüme ve globale açılma aşamasıdır. Öte yandan devlet de ekonominin nitelikli bir şekilde büyüyerek istihdam yaratmasını, teknolojik ilerlemenin sağlanmasını ve ihracat rakamlarının artmasını arzular. Tam da bu noktada girişimlerin ihtiyaçları ve devletin piyasayı yönlendirme arzusu eşleşerek teşvik sisteminin oluşmasını sağlamıştır.  

Teşvikler özellikle Türkiye’de ciddi manada gelişmiş bir sistem içerisinde birçok devlet kurumu tarafından farklı kaynaklar kullanılarak sunuluyor. Bunlar arasında KOSGEB, Ticaret Bakanlığı, TÜBİTAK, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı gibi birçok kurum var. Haliyle bu durum aslında dışarıdan bakıldığında kompleks bir sistem görünümü vermekte. Girişimler ihtiyaçları için hangi desteklerin var olduğunu ve bu destekler için şartları karşılayıp karşılayamadıklarını bu teşvik sistemi içinde bulmakta çoğunlukla büyük zorluk çekiyor. Sistemin bu karmaşıklığı ve genel itibariyle işletmelerin kendi işleriyle meşgul olmaları girişimlerin desteklerden yeteri miktarda yararlanmalarının önünde engel olarak duruyor. 

Bu zorluklar ve engellerin yanında, girişimin iyi bir analizi yapıldıktan ve yol haritası belirlendikten sonra yapılmaya başlanan işlerde ve neredeyse atacağı her adımda girişimler için bir devlet desteği mevcut. Örneğin yeni eleman aldığında maaşının ve sigorta primlerinin büyük bir kısmı devlet tarafından karşılanır. Bir Ar-Ge veya Ür-Ge çalışması yapacağında proje süresi boyunca makineden tutun da personel maaşlarına kadar yine devlet desteğini arkasında bulacaktır. İşletme patente konu olabilecek bir ürün geliştirmiştir ve bunun hem Türkiye’de hem de yurt dışında tescil edilmesi için harcama yapacaktır. Aynı zamanda markasını yurt dışında da korumak için tescil ettirmek istiyordur. Yine ürününü uluslararası pazara sokmak için bir sürü belgelendirme harcaması yapmak zorunda kalacaktır. Belki bir ihracat departmanı kuracak ve personel alması, yurt dışı seyahatleri yapması ve fuarlara katılması gerekecektir. Bütün bunlar ve daha fazlası için yararlanma şartlarını sağlaması durumunda bir işletme milyonlarca lirayı bulan teşvike hak kazanabilir. 

Burada yapılması en doğru şey, bir girişimin işiyle alakalı bir adım atmadan önce bu faaliyetinin devlet desteklerinden yararlanıp yararlanamayacağını veya ne şekilde bu faaliyeti gerçekleştirirse desteklerden yaralanabileceğini öğrenerek işe koyulmasıdır.  

Get in touch

Give us a call or fill in the form below and we will contact you. We endeavor to answer all inquiries within 24 hours on business days.